Michal Godra

Michal Godra (∗ 24. január 1801, Bohunice – † 1. marec 1874, Báčsky Petrovec, Srbsko) bol slovenský básnik, jazykovedec, publicista a učiteľ. Pseudonym: Chamilov, Prieplavän.

Rodina , otec Michal Godra, evanjelický farár , matka Mária Maróthyová , brat Samuel Godra

Životopis Narodil sa v rodine vzdelaného evanjelického farára Michala Godru, člena Učenej spoločnosti banského okolia. Ľudovú školu navštevoval v Bohuniciach. Neskôr študoval v Banskej Štavnici, Modre a Bratislave. V rokoch 1825 - 1827 študoval teológiu vo Viedni. Krátko pôsobil ako vychovávateľ v Súdovciach. Roku 1828 odišiel do Kulpína v Srbsku, kde pôsobil ako vychovávateľ u Tošu Stratimirovića až do roku 1831. Tu nadviazal kontakty s Pavlom Jozef Šafárik a spolu s ním a Jurajom Rohoňom založil v Hložanoch čitateľskú spoločnosť Societas slavica. V rokoch 1832 - 1834 sa stal súkromným učiteľom v rodine Johanna Gottlieba Steilein-Saalensteina v Pešti a v Horných Semerovciach. Od jesene 1834 sa v Pešti podieľal na činnosti Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej ako redaktor almanachu Zora. 27. septembra 1836 sa stal profesorom a riaditeľom nižšieho evanjelického gymnázia v Novom Vrbase vo Vojvodine. Tu pôsobil až do roku 1868, kedy bol pre svoje národné povedomie zbavený miesta riaditeľa. Zvyšok života prežil v Báčskom Petrovci, u evanjelického farára Juraja Mrvu.

Dielo Venoval sa poézii a jazykovede. V rokoch 1818 – 1835 vydal latinské a slovenské oslavné verše v klasicizujúcich formách. V almanachu Zora uverejnil v roku 1835 historizujúcu baladu Vešelíni Na Muráni. Neskôr občas publikoval satirické básne a epigramy. V almanachu Zora uverejnil svoj návrh na reformu spisovnej češtiny. Podieľal sa na príprave kodifikácie spisovnej slovenčiny. Zbieral a publikoval materiál k slovenskému vedeckému názvosloviu. Publicistické články, články z cirkevnej histórie a prírodných vied uverejňoval v Obzore, Pešťbudínskych vedomostiach, Slovenských novinách, Slovenských pohľadoch a ďalších periodikách. Amatérsky sa venoval aj prírodným vedám: botanike a matematike. Udržiaval rozsiahle písomné kontakty s poprednými slovanskými dejateľmi, ktoré sa zachovali v osobitnom konceptári listov.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q1011321.

Michal Godra má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Godrova, Bratislava, Godrova je ulica v Bratislava, viac o ulici Godrova
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo