Michal Bodický

Michal Bodický (pseudonym: Bohutiensky, Kapitán, Milovník Boží, Modlitebník Boží; , 25. september 1852, Špania Dolina – † 23. december 1935, Bratislava) bol slovenský evanjelický kňaz, spisovateľ, publicista, člen Slovenskej národnej rady, profesor teológie a prvý slovenský dekan na Evanjelickej teologickej fakulte, bývalom evanjelickom lýceu v Bratislave. Zúčastnil sa mnohých národných a cirkevných zápasov v Uhorsku. Usiloval sa o reformy a aktualizáciu cirkevného života, napríklad aj o poslovenčenie bohoslužieb.

Životopis Jeho otcom bol Samuel Bodický (1818 – 1904), matkou Mária, rod. Bodická. Jeho brat Samuel Bodický (1850 – 1919) bol tiež evanjelický kňaz a spisovateľ. Manželka Jarmila, rodená Abafiová (dobovo: Abaffyová), dcéra Leopolda Branislava Abafiho.

Študoval na základnej škole v Červeňanoch a v rokoch 1864 – 1866 a 1868 – 1872 na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, kde aj maturoval. Neskôr pokračoval v štúdiu teológie na evanjelickej teologickej fakulte vo Viedni a v Erlangene. V rokoch 1878 – 1895 pôsobil ako evanjelický kňaz v Pondelku a potom v Krajnom (v rokoch 1895 – 1920). Na krajnianskej fare aj v ťažkých vojnových časoch Michal Bodický pomáhal udržiavať bohatý národný život (ako kapláni tu počas vojny pôsobili napr. Vladimír Roy [1915] a po ňom Štefan Krčméry [1916]). Roku 1918 sa Michal Bodický stal členom Slovenskej národnej rady. Od roku 1920 bol vysokoškolským profesorom a prvým slovenským dekanom (1920 – 1926 a 1927 – 1929) na evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave (dnešná Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského).

Počas štúdia na gymnáziu v Revúcej bol aktívnym členom divadelného krúžku. Redigoval tu aj študentský rukopisný časopis Včela.DUBOVSKÝ, D.: Biografický lexikón mesta Revúca. Revúca 2000, s. 27. Autor krátkych próz, prekladov z nemčiny. Vynikol biografickými článkami, nekrológmi o slovenských spisovateľoch a dejateľoch. Jeho pramenné bohaté rozpomienky Štyridsať rokov v službe cirkvi vyšli v Slovenských pohľadoch a po prepracovaní aj samostatne (Rozpomienky a pamäti, Matica slovenská 1933). Pre cirkevné dejiny sú významné najmä jeho memoárové diela, ako i biografie národno-cirkevných dejateľov. Je autorom množstva teologických, literárnohistorických a kritických statí. Časopisecky i samostatne vydal kázne a úvahy.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12771497.

Michal Bodický má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo