Michal Bodický

Michal Bodický (∗ 25. september 1852 Špania Dolina - † 23. december 1935 Bratislava) bol ev. kňaz, spisovateľ, publicista, člen Slovenskej národnej rady, profesor teológie a prvý slovenský dekan na Evanjelickej teologickej fakulte, bývalom evanjelickom lýceu v Bratislave. Zúčastnil sa mnohých národných a cirkevných zápasov v Uhorsku. Usiloval sa o reformy a aktualizáciu cirkevného života, napríklad aj o poslovenčenie bohoslužieb. Pseudonym: Bohutiensky, Kapitán, Milovník Boží, Modlitebník Boží

Jeho otec Samuel Bodický (1818-1904), jeho matka Mária rod. Bodická, jeho brat Samuel Bodický (1850-1919) bol tiež evanj.kňaz a spisovateľ.

Životopis Študoval na ev.teol. fakulte vo Viedni, v Erlangene a ako ev. kňaz pôsobil v rokoch 1878-1895 v Pondelku a potom v Krajnom v rokoch 1895-1920. Na krajnianskej fare aj v ťažkých vojnových časoch Michal Bodický pomáhal udržiavať bohatý národný život (ako kapláni tu pôsobili počas vojny napr. Vladimír Roy 1915 a po ňom Štefan Krčméry 1916). Roku 1918 sa Michal Bodický stal členom Slovenskej národnej rady. Od roku 1920 bol vysokoškolským profesorom a prvým slovenským dekanom (1920-1926 a 1927-1929) na evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave (dnešná Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského). Autor krátkych próz, prekladov z nemčiny. Vynikol biografickými článkami, nekrológmi o slov. spisovat. a dejateľoch. Jeho pramenné bohaté rozpomienky Štyridsať rokov v službe cirkvi vyšli v Slov. pohľ. a po prepracovaní aj samostatne (Rozpomienky, Matica Slovenska 1933). Pre cirkevné dejiny sú významné najmä jeho memoárové diela, ako i biografie národno-cirkevných dejateľov. Je autorom množstva teologických, literárnohistorických a kritických statí. Časopisecky i samostatne vydal kázne a úvahy.

==Dielo== , Čo sa robí v cirkvi evanjelickej dla Augsburského vyznania 1891 , Rozpomienky, Martin 1933

x

Viac na wikipédii.

Michal Bodický má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Dr. Bodického, Modra
Kategórie: Slovenskí spisovatelia, Narodenia 25. septembra, Narodenia v 1852, Osobnosti zo Španej Doliny, Úmrtia 23. decembra, Úmrtia v 1935, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo