Mária Balážová

Mária Balážová (∗ 31. august 1956, Trnava) je slovenská maliarka, grafička, tvorkyňa kresieb, objektov a vysokoškolská pedagogička. V rokoch 1972 - 1978 študovala na ŠUV v Bratislave a v rokoch 1978 – 1984 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na oddelení kostýmového výtvarníctva (Ľudmila Purkyňová, Jarmila Čihánková a Juraj Meliš). Od roku 1997 je vysokoškolskou pedagogičkou na Trnavskej univerzite, v roku 2004 habilitovala na docentku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1998 je členkou Klubu konkretistov a zakladajúcou členkou združenia Na východ od raja (1998). Žije v Trnave, je manželkou výtvarníka Blažeja Baláža.

==Tvorba== Prvé práce Márie Balážovej sa datujú do rokov 1985-88. Na začiatku vytvára kresby s tendenciou k postmoderne, sú to napr. cykly Figura a Pózy. Pózy 1 - 7 a Raketový muž 1, 2, sú sakralizované a stigmatizované figurálne torzá, autorka v nich údajne reflektuje ťaživú spoločenskú atmosféru bizarnej normalizácie. Začiatkom 90-tych rokov pokračuje cyklom kresieb Lexikón, ktorý prináša synkretizmus a bohatší výraz. Za úvodnú kresbu cyklu, Lexikón 1, získala ocenenie na súťaži v Provo, USA v roku 1990. Cyklus sa vyznačuje konfrontáciou viacerých elementov s rôznou morfológiou. Vznikajú akési ohniská významových kontextov na ploche, organických i geometrických. Tieto zložité sémantické polia sú predobrazom neskoršieho cyklu - Hadia geometria. Od roku 1986 vznikajú avantgardné odevy, postkonštruktivistického charakteru a striktnej farebnosti (biela, červená a čierna), ktoré nazvala MAB a veľkorozmerné textilné objekty Persona, Archetyp (1988).

Začiatkom 90-tych rokov realizovala niekoľko asambláží (sadra, drevo, PVC) na pomedzí postminimalizmu a postmoderny (Žena, Uzol, Lola, Biela meditácia, Transfer 1, 2). Archetypálne zoskupenia pracujú s nájdeným predmetom - koža, konope, umelohmotné rúrky, hlavným materiálom je však sadra.

V roku 1992 sa Balážová začala venovať i maľbe. Najprv je to maliarsky pendant k cyklu Lexikón v dielach Žltá verzia 1, 2 (1992-93), neskôr rozmernejšie verzie konštruovaných "okruhov" z cyklu Plynutie (1992-94). Po roku 1994 radikálne zredukovala farebnosť a morfológiu (všetky maľby sú čierne znaky na šedom podklade) a v štýle Hard-Edge vzniká prvé – šedé obdobie rozsiahleho cyklu Hadia geometria (1994 - 1999), ktoré vystavuje na prvej výstave postgeometrickej maľby na Slovensku v Galérii Cypriána Majerníka (1995). Týmito prácami priniesla do slovenského a českého kontextu nový fenomén - sémantickú geometriu (Jiří Valoch). V dielach sa objavili prvky latentnej či otverenej rodovosti, môžeme teda hovoriť aj "ženskej geometrii". Kľúčovým znakom autorky až s presahom do individuálnej mytológie sa stáva štylizovaná hlava hada prenesená z indiánskej kultúry. Vznikajú kombinácie individuálnych vzorcov a globálnych symbolov, tradičných archetypov (kríž, svastika, písmo, architráv) so súčasnými elementami (UFO, frézy, fontána, raketa) s množstvom významov, odkazov, konotácií a symbolov z kresťanskej, židovskej, indiánskej kultúry ako aj kultúr Blízkeho a Ďalekého východu.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q6949683.

Mária Balážová má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí maliari, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo