Karol Šmidke

Karol Šmidke, zdroj wikipédia

Karol Šmidke (∗ 21. január 1897 Vítkovice, dnes časť Ostravy, Česko - † 15. december 1952, Bratislava) bol slovenský politik, funkcionár komunistickej strany. V rokoch 1944-1945 spolupredsedal SNR spolu s Vavrom Šrobárom. V rokoch 1948-1950 predseda SNR, 1945-1946 predseda Zboru povereníkov. Roku 1950 obvinený z buržoázneho nacionalizmu a donútený odísť z politického života.

Život Mladosť a práca v straníckom aparáte KSČ Jeho otec bol banský technik a keď mal Šmidke dva roky odišiel v roku 1899 pracovať do Bosny. V rokoch 1903 až 1910 navštevoval Šmidke základnú školu, v rokoch 1910 až 1911 obchodnú školu v Dolnej Tuzle, v rokoch 1911 až 1914 sa vyučil za banského stolára v Kreke (časť Tuzly). Keď mal sedemnásť, dobrovoľne narukovalBola som päťročná nepriateľka štátu. Kvôli dedkovi, HN, 3.10.2014, do prvej svetovej vojny a slúžil v námorníctve kde dosiahol poddôstojnícku hodnosť. Až po konci vojny a vzniku prvej ČSR sa v roku 1919 presťahoval do Banskej Štiavnice, kde pracoval ako vyučený banský tesár v šachtách. Karol Šmidke a Štefan Bašťovanský - ti, kteří nepřežili Slánského, Portréty (11.05.2008 22:10), Český rozhlas, Od polovice 20-tych rokov pracoval v rôznych funkciách straníckeho aparátu KSČ v Liptovskom Mikuláši, Trenčíne a Banskej Bystrici. Bol predstaviteľom Zväzu kovorobotníkov v Bratislave a tajomník Červených (komunistických) odborov na Slovensku . V rokoch 1929 až 1930 študoval na Medzinárodnej leninskej škole v Moskve. V roku 1935 bol zvolený za poslanca Národného zhromaždenia za KSČ (v databáze poslancov je uvedený ako Karol Schmidke). V tejto funkcii bol do zákazu a rozpustenia KSČ v decembri 1938. Od januára 1939 bol poverený politickými funkciami na Morave, odkiaľ udržiaval kontakty s ilegálnymi pracovníkmi komunistickej strany na Slovensku.

Účasť v odboji a Slovenskom národnom povstaní Z poverenia KSČ 10. augusta 1939 emigroval cez Poľsko do ZSSR. Tam v rokoch 1941 až 1942 navštevoval Vyššiu leninskú školu v Kušnarenkove. Po jej skončení pracoval v Politickom vedení sovietskej armády v Moskve, kde tiež spolupracoval na vysielaní propagandistického vysielača Za slovenskú slobodu. Okrem toho sa pokúšal diskutovať s moskovským vedením KSČ o riešení vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov. Navštevoval tiež zajatecké tábory, v ktorých boli internovaní zajatci Slovenskej armády.

Spolu s Karlom Bacílkom bol vyslaný 22. júna 1943 cez Poľsko späť na Slovensko. Moskovské vedenie žiadalo od Slovenských komunistov, aby vystupňovali svoju aktivitu v boji proti fašistom. Založil a viedol piate ilegálne ústredné vedenie KSS, do ktorého prijal Gustáva Husáka a Laca Novomeského. Počas svojej činnosti, ktorú bol nútený vykonávať v hlbokej ilegalite, žil a pracoval pod falošnými menami (Dušek, Felix, Ochotnický, Petrovský, Potocký, Varecha). Bol signatárom Vianočnej dohody, ktorá v decembri v 1943 vytvorila ilegálnu SNR, ktorá bola neskôr vedúcim orgánom protifašistického odboja na Slovensku.

x

Viac na wikipédii.

Karol Šmidke má na Slovensku 7 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Karola Šmidkeho, Banská Štiavnica
  2. Šmidkeho, Dolný Kubín
  3. Šmidkeho, Humenné
  4. Šmidkeho, Martin
  5. Šmidkeho, Práznovce
  6. Karola Šmidkeho, Trenčín
  7. Karola Šmidkeho, Zvolen
Kategórie: Osobnosti SNP, Narodenia 21. januára, Narodenia v 1897, Úmrtia 15. decembra, Úmrtia v 1952, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
ε epsilon logo