Karol Šmidke

Karol Šmidke, zdroj wikipédia

Karol Šmidke (∗ 21. január 1897 Vítkovice, dnes časť Ostravy, Česko - † 15. december 1952, Bratislava) bol slovenský politik, funkcionár komunistickej strany. V rokoch 1944 - 1945 spolupredsedal SNR spolu s Vavrom Šrobárom. V rokoch 1948 - 1950 predseda SNR, 1945-1946 predseda Zboru povereníkov. Roku 1950 obvinený z buržoázneho nacionalizmu a donútený odísť z politického života.

Život Mladosť a práca v straníckom aparáte KSČ Jeho otec bol banský technik a keď mal Šmidke dva roky odišiel v roku 1899 pracovať do Bosny. V rokoch 1903 až 1910 navštevoval Šmidke základnú školu, v rokoch 1910 až 1911 obchodnú školu v Dolnej Tuzle, v rokoch 1911 až 1914 sa vyučil za banského stolára v Kreke (časť Tuzly). Keď mal sedemnásť, dobrovoľne narukovalBola som päťročná nepriateľka štátu. Kvôli dedkovi, HN, 3.10.2014, do prvej svetovej vojny a slúžil v námorníctve kde dosiahol poddôstojnícku hodnosť. Až po konci vojny a vzniku prvej ČSR sa v roku 1919 presťahoval do Banskej Štiavnice, kde pracoval ako vyučený banský tesár v šachtách. Karol Šmidke a Štefan Bašťovanský - ti, kteří nepřežili Slánského, Portréty (11.05.2008 22:10), Český rozhlas, Od polovice 20-tych rokov pracoval v rôznych funkciách straníckeho aparátu KSČ v Liptovskom Mikuláši, Trenčíne a Banskej Bystrici. Bol predstaviteľom Zväzu kovorobotníkov v Bratislave a tajomník Červených (komunistických) odborov na Slovensku. V rokoch 1929 až 1930 študoval na Medzinárodnej leninskej škole v Moskve (dištančné štúdium bez nutnosti navštevovania). V roku 1935 bol zvolený za poslanca Národného zhromaždenia za KSČ (v databáze poslancov je uvedený ako Karol Schmidke). V tejto funkcii bol do zákazu a rozpustenia KSČ v decembri 1938. Od januára 1939 bol poverený politickými funkciami na Morave, odkiaľ udržiaval kontakty s ilegálnymi pracovníkmi komunistickej strany na Slovensku.

Účasť v odboji a Slovenskom národnom povstaní Z poverenia KSČ 10. augusta 1939 emigroval cez Poľsko do ZSSR. Tam v rokoch 1941 až 1942 navštevoval Vyššiu leninskú školu v Kušnarenkove. Po jej skončení pracoval v Politickom vedení sovietskej armády v Moskve, kde tiež spolupracoval na vysielaní propagandistického vysielača Za slovenskú slobodu. Okrem toho sa pokúšal diskutovať s moskovským vedením KSČ o riešení vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov. Navštevoval tiež zajatecké tábory, v ktorých boli internovaní zajatci Slovenskej armády.

Spolu s Karlom Bacílkom bol vyslaný 22. júna 1943 cez Poľsko späť na Slovensko. Moskovské vedenie žiadalo od Slovenských komunistov, aby vystupňovali svoju aktivitu v boji proti fašistom. Založil a viedol piate ilegálne ústredné vedenie KSS, do ktorého prijal Gustáva Husáka a Laca Novomeského. Počas svojej činnosti, ktorú bol nútený vykonávať v hlbokej ilegalite, žil a pracoval pod falošnými menami (Dušek, Felix, Ochotnický, Petrovský, Potocký, Varecha). Bol signatárom Vianočnej dohody, ktorá v decembri v 1943 vytvorila ilegálnu SNR, ktorá bola neskôr vedúcim orgánom protifašistického odboja na Slovensku.

x

Viac na wikipédii.

Karol Šmidke má na Slovensku 8 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Karola Šmidkeho, Banská Štiavnica
  2. Šmidkeho, Dolný Kubín
  3. Šmidkeho, Humenné
  4. Šmidkeho, Martin
  5. Šmidkeho, Nemšová
  6. Šmidkeho, Práznovce
  7. Karola Šmidkeho, Trenčín
  8. Karola Šmidkeho, Zvolen
Kategórie: Osobnosti SNP, Narodenia 21. januára, Narodenia v 1897, Úmrtia 15. decembra, Úmrtia v 1952, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo