Juraj Dóža

Juraj Dóža, zdroj wikipédia

Juraj Dóža (maď. Dózsa György) alebo Juraj Sikul/Juraj Sékeľ (maď. Székely György) alebo Juraj Dóža Sikul/Juraj Dóža Sékeľ (∗ 1470, Dalnic, Uhorsko (dnes Rumunsko) - † 20. júl 1514, Temešvár, Uhorsko (dnes Rumunsko)) bol sedmohradský sikulský zeman s predikátom "Dózsa de Makkfalva", vodca Dóžovho povstania.

Meno Juraj Dóža v súdobých listinách nenájdeme. Muža, ktorý stál na čele najväčšieho sedliackeho povstania v Uhorsku listiny uvádzajú pod menom Juraj Sékeľ (Székely, teda Sikul), zrejme podľa jeho pôvodu. Meno Dóža sa objavuje až niekoľko desaťročí po jeho smrti a v historiografii sa ujíma až od 19. stor. Jeho život je opradený mnohými legendami.

Dokázané však je, že slúžil ako dôstojník jazdectva v Stoličnom Belehrade, kde v súboji zabil istého vznešeného Turka. Podľa niektorých údajov, si prišiel do Budína po odmenu, pravdepodobnejšie je však, že sa dozvedel o pripravovanej križiackej výprave a videl v nej možnosť na vojenskú kariéru. Zrejme ho predchádzala povesť schopného bojovníka, lebo kráľ Vladislav Jagelovský mu po príchode na kráľovský dvor daroval titul dvorského rytiera. Neskôr ho podľa niektorých údajov kráľ, podľa iných ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakóc vymenoval za veliteľa križiackych vojsk zhromažďujúcich sa pri Budíne.

Dóža zohral dôležitú úlohu v dejinách Uhorska, stál na čele najväčšieho sedliackeho povstania v Uhorsku, ktoré sa často podľa neho nazýva aj Povstanie Juraja Dóžu. Križiacka výprava proti Turkom pod vedením sikulského zemana Juraja Dóžu, zložená zväčša z ozbrojených sedliakov, remeselníkov a drobných zemanov, sa zmenila na rozsiahle povstanie, ktoré vyjadrovala nespokojnosť týchto vrstiev s feudálnymi pomermi. Povstalci plienili šľachtické aj cirkevné majetky a ich rady neprestajne rástli. Toto povstanie však bolo porazené v júli 1514 spojenými šľachtickými vojskami a vedúci predstavitelia boli popravení, medzi nimi krutým spôsobom aj Dóža. Posadili ho na rozžeravený železný trón, na hlavu mu položili rozpálenú železnú korunu a jeho najbližší spolubojovníci boli nútení aby z neho zubami zaživa trhali mäso.

x

Viac na wikipédii.

Juraj Dóža má na Slovensku 9 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

 1. J. Dózsu, Biskupice, okres LC
 2. J. Dózsu, Dvory nad Žitavou
 3. Nám. J. Dózsu, Dvory nad Žitavou
 4. J. Dózsu, Levice
 5. Dózsova, Nitrianske Hrnčiarovce
 6. Dózsova, Šaľa
 7. Juraja Dózsu, Tvrdošovce
 8. Juraja Dózsu, Veľké Kapušany
 9. Dózsova, Želiezovce

Zoznam trás

 1. 338 "B": Vác, autóbusz-állomás = > Csővár, községháza = > Acsa, ÁTI-telep = > Acsa, autóbusz-forduló = > Galgagyörk, Dózsa György utca 1., dĺžka 41 km spravuje Volánbusz, číslo trasy 338, názvy: 338 "B": Vác, autóbusz-állomás => Csővár, községháza => Acsa, ÁTI-telep => Acsa, autóbusz-forduló => Galgagyörk, Dózsa György utca 1. viac o trase
 2. 338 "D": Vác, autóbusz-állomás = > Csővár, községháza = > Acsa, autóbusz-forduló = > Galgagyörk, Dózsa György utca 1., dĺžka 38 km spravuje Volánbusz, číslo trasy 338, názvy: 338 "D": Vác, autóbusz-állomás => Csővár, községháza => Acsa, autóbusz-forduló => Galgagyörk, Dózsa György utca 1. viac o trase
 3. 338 "F": Vác, autóbusz-állomás = > Galgagyörk, Dózsa György utca 1., dĺžka 33 km spravuje Volánbusz, číslo trasy 338, názvy: 338 "F": Vác, autóbusz-állomás => Galgagyörk, Dózsa György utca 1. viac o trase
 4. 338 "N": Penc, acsai elágazás = > Galgagyörk, Dózsa György utca 1., dĺžka 19 km spravuje Volánbusz, číslo trasy 338, názvy: 338 "N": Penc, acsai elágazás => Galgagyörk, Dózsa György utca 1. viac o trase
 5. 338 "P": Csővár, Mikszáth Kálmán út = > Galgagyörk, Dózsa György utca 1., dĺžka 13,3 km spravuje Volánbusz, číslo trasy 338, názvy: 338 "P": Csővár, Mikszáth Kálmán út => Galgagyörk, Dózsa György utca 1. viac o trase
 6. 338 "C" v: Galgagyörk, Dózsa György utca 1. = > Acsa, autóbusz-forduló = > Acsa, Újlak = > Csővár, községháza = > Vác, autóbusz-állomás, dĺžka 40 km spravuje Volánbusz, číslo trasy 338, názvy: 338 "C" v: Galgagyörk, Dózsa György utca 1. => Acsa, autóbusz-forduló => Acsa, Újlak => Csővár, községháza => Vác, autóbusz-állomás viac o trase
 7. 338 "B" v: Galgagyörk, Dózsa György utca 1. = > Acsa, autóbusz-forduló = > Csővár, községháza = > Vác, autóbusz-állomás, dĺžka 38 km spravuje Volánbusz, číslo trasy 338, názvy: 338 "B" v: Galgagyörk, Dózsa György utca 1. => Acsa, autóbusz-forduló => Csővár, községháza => Vác, autóbusz-állomás viac o trase
 8. 338 "F" v: Galgagyörk, Dózsa György utca 1. = > Vác, autóbusz-állomás, dĺžka 36 km spravuje Volánbusz, číslo trasy 338, názvy: 338 "F" v: Galgagyörk, Dózsa György utca 1. => Vác, autóbusz-állomás viac o trase
 9. 338 "O" v: Galgagyörk, Dózsa György utca 1. = > Acsa, autóbusz-forduló = > Csővár, községháza, dĺžka 17 km spravuje Volánbusz, číslo trasy 338, názvy: 338 "O" v: Galgagyörk, Dózsa György utca 1. => Acsa, autóbusz-forduló => Csővár, községháza viac o trase
 10. 338 "A": Vác, autóbusz-állomás = > Csővár, községháza = > Acsa, Újllak = > Acsa, ÁTI-telep = > Acsa, autóbusz-forduló = > Galgagyörk, Dózsa György utca 1., dĺžka 43 km spravuje Volánbusz, číslo trasy 338, názvy: 338 "A": Vác, autóbusz-állomás => Csővár, községháza => Acsa, Újllak => Acsa, ÁTI-telep => Acsa, autóbusz-forduló => Galgagyörk, Dózsa György utca 1. viac o trase
 11. 338 "E" v: Galgagyörk, Dózsa György utca 1. = > Acsa, autóbusz-forduló = > Vác, autóbusz-állomás, dĺžka 36 km spravuje Volánbusz, číslo trasy 338, názvy: 338 "E" v: Galgagyörk, Dózsa György utca 1. => Acsa, autóbusz-forduló => Vác, autóbusz-állomás viac o trase
 12. Z+ (Kesztölc, Dózsa György utca - Sasfészek (Berda József kh.) - Pilisszentlélek, aut. ford.), dĺžka 5,8 km číslo trasy z+, viac o trase

Zoznam bodov

 1. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola, základná škola, Bala,
  Balassagyarmat
 2. Dózsa György Általános Iskola, základná škola, barierový prístup, webstránka,
  Pilisjászfalu
  telefón: +36 26 375 168, email: dozsagyisi@gmail.com,
 3. Pomáz, Dózsa György utca, autobusová zastávka,
  Pomáz
 4. Tardos, Dózsa György utca, autobusová zastávka,
 5. Tardos, Dózsa György utca, autobusová zastávka,
 6. Dózsa György Tagiskola, základná škola,
  370 0 Kazincbarcika
 7. Pomáz, Dózsa György utca, autobusová zastávka, spravuje BKV;Volánbusz,
  Pomáz
 8. Dózsa György utca, autobusová zastávka,
 9. Dózsa-Pannónia társasház játszótere, detské ihrisko,
 10. Dózsa-Pannónia Társasház sportparkja, športové centrum,
 11. Sződ, Dózsa Gyögy út 5., autobusová zastávka,
  Sződ
  názvy: Beállóval
 12. Gibárt, Dózsa Gy.u. 10., autobusová zastávka,
 13. Kosd, Dózsa György út 55., autobusová zastávka,
  Kosd
 14. Nógrádsipek, Dózsa út 35, autobusová zastávka,
  317 9 Nógrádsipek
  názvy: Nógrádsipek Dózsa György út
 15. Sződ, Dózsa Gyögy út 75., autobusová zastávka,
  Sződ
 16. Litke, Dózsa György út, autobusová zastávka,
  318 6 Litke
 17. Lénárddaróc, Dózsa Gy. u. 125, autobusová zastávka,
  364 8 Lénárddaróc
 18. Abaújszolnok, Dózsa György u., autobusová zastávka,
  380 9 Abaújszolnok
 19. Lénárddaróc, Dózsa Gy. u. 4., autobusová zastávka,
  364 8 Lénárddaróc
 20. Kesztölc, Dózsa utca, autobusová zastávka,
  Kesztölc
 21. Dózsa György út, autobusová zastávka,
  Balassagyarmat
 22. Kesztolc, Dózsa utca, autobusová zastávka,
  Kesztölc
 23. Dózsa György út, autobusová zastávka, spravuje Volánbusz,
  Balassagyarmat
 24. Dózsa György út, Pálháza, orientačný bod,
  399 4 Pálháza
 25. Legénd, Dózsa György út 26., autobusová zastávka,
  Legénd
 26. Legénd, Dózsa György út 26., autobusová zastávka,
  Legénd
 27. Galgagyörk, Dózsa György utca 1., autobusová zastávka,
  Galgagyörk
 28. Galgagyörk, Dózsa György utca 1., autobusová zastávka,
  Galgagyörk
 29. Galgagyörk, Dózsa György utca 1., autobusová zastávka,
  Galgagyörk
 30. Sződ, Dózsa Gyögy út 75., autobusová zastávka,
  Sződ
 31. Sződ, Dózsa Gyögy út 5., ,
  Sződ
  názvy: Beállóval
 32. Kosd, Dózsa György út 55., autobusová zastávka,
  Kosd
Kategórie: Narodenia v 1470, Úmrtia 20. júla, Úmrtia v 1514, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo