Jur Tesák Mošovský

Jur Tesák Mošovský (aj Juraj Tesák Mošovský, variantmi jeho mena sú Tesacius, Tesachyus, Tessak, Thesacius, Thesak, prímeno Moschovinus, Mossoviensis, Pannonius) (∗ okolo 1547,KÁKOŠOVÁ, Zuzana: Tesák Mošovský, Juraj (heslo). In: MIKULA, V., a kol.: Slovník slovenských spisovateľov, 2005, s. 567 – 568.ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry 1, 2002. Mošovce, okres Turčianske Teplice – † 27. august 1617, Praha) bol slovenský spisovateľ, dramatik, básnik, utrakvistický farár a cirkevný hodnostár.

Juraj Tesák Mošovský bol jedným z najplodnejších slovenských humanistických spisovateľov, bol autorom náboženských a mravoučných spisov, príležitostnej poézie a významnej biblickej drámy.

Životopis Vzdelanie získal na v Mošovciach, Košiciach a Kežmarku, v Česku v Jihlave a pravdepodobne i v Nemecku.. Po tom, čo ho približne v roku 1577 vysvätili za kňaza, stal sa utrakvistickým farárom a usadil sa v Čechách. O jeho biografii je málo spoľahlivých informácií, prvým presným dátumom z jeho životopisu je rok 1579, keď si zaznamenal do výtlačku Veleslavínovho Kalendáře dátum svojho sobáša v Kaňku pri Kutnej Hore.Tesák Mošovský, Juraj. Autor na dnes. In: Slovenský rozhlas. V Česku pôsobil ako farár v meste Říčany (1580) a v obci Lstiboř (okres Kolín), ako dekan v mestách Český Brod a Slaný, arcidekan v Hradci Králové a dekan v Kouřimi. Odtiaľ ho české stavy povolali do Prahy za asesora do obnoveného konzistória „pod obojím“. V Prahe bol farárom a administrátorom – v roku 1610 prijal miesto farára v Kostole pri Matke Božej na Louži (dnešné Mariánske nám.) a od roku 1611 až do smrti pôsobil v Kostole sv. Haštala v Starom Meste Pražskom. S manželkou Annou mal dvoch synov, z ktorých jeden sa vydal v jeho šľapajach a taktiež sa stal spisovateľom (Adam Tesák Českobrodský), a štyri dcéry.

Tvorba Juraj Tesák Mošovský bol asi najplodnejším slovenských spisovateľom na prelome 16. a 17. storočia, napísal a vydal vyše 40 spisov náboženského a mravoučného charakteru v českom i latinskom jazyku. Veľa z nich je dnes stratených (väčšinu jeho kníh zaradil český jezuitský kazateľ, náboženský spisovateľ a cenzor Matej Antonín Koniáš do Indexu zakázaných kníh – súpisu kníh, ktoré súdobá Katolícka cirkev zakazovala čítať).Index zakázaných kníh ako nástroj cenzúry [online]. Traktáty Tesáka Mošovského dôsledne vychádzali z Písma svätého a sú ukážkou vtedajšieho protestantského myslenia so zreteľom najmä na mravné a etické otázky viery a každodenného života. Jeho tvorba mala hlavne teologický charakter, zapodieval sa však aj prírodnými vedami a pozorovaním či kritikou sociálnych pomerov. Z jeho rozsiahlej tvorby sa zachovala iba jediná hra – Komedie z knihy Zákona božího, jenž slove Ruth, sebraná. Príležitostné latinské básne (oslavné, gratulačné či epitafy) vydával samostane alebo v zborníkoch s inými autormi. Vo svojich dielach využíva zábavné prvky, používa živý, hovorový jazyk a ľudový humor.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q4178832.

Jur Tesák Mošovský má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo