Jur Hronec

Jur Hronec, zdroj wikipédia

Akademik Jur Hronec (∗ 17. máj 1881, Gočovo, okres Rožňava – † 1. december 1959, Bratislava) bol významný slovenský matematik.

==Štúdium== Narodil sa 17. mája 1881 v Gočove, okres Rožňava v rodine Ondreja Hronca a jeho manželky Zuzany Pribékovej. Ušľachtilé ľudské vlastnosti a svedomitá zodpovednosť v práci charakterizujú osobnosť vedca akademika Jura Hronca. Vyrastal v skromných pomeroch. Po maturite na gymnáziu v Rožňave študoval matematiku a fyziku na univerzite v Kluži, kde sa ho ujal profesor Ľudovít Schlesinger.

==Kariéra== Po úspešnom ukončení univerzity pôsobil v rokoch 1906–1922 s menšími prestávkami, keď bol na študijných pobytoch v zahraničí, na gymnáziu v Kežmarku. V rokoch 1908 až 1914 študoval v Göttingene, Giessene, Berlíne, vo Švajčiarsku a v Paríži, v rokoch 1922–1923 v Prahe, Göttingene a Giessene. Doktorskú dizertačnú prácu z oblasti diferenciálnych rovníc obhájil roku 1912 pod vedením profesora Ľudovíta Schlesingera v Giessene.

Jur Hronec sa habilitoval na Karlovej univerzite v Prahe roku 1923. V rokoch 1924 až 1939 pôsobil ako profesor matematiky na Českej vysokej škole technickej v Brne. Pedagogická práca na tejto škole určuje jeho ďalšie vedecké zameranie. Poznáva dôležitosť matematiky v prírodných vedách a vo vedách technických, preto svoj výskum aplikuje na technické problémy. Celoživotné dielo akademika Hronca sa dotýka troch oblastí činnosti: vedecká, pedagogická, verejná. Vedeckú činnosť zameral predovšetkým na diferenciálne rovnice. Venoval sa štúdiu problémov Fuchsovej teórie lineárnych diferenciálnych rovníc a zovšeobecnil ich.

x

Viac na wikipédii.

Jur Hronec má na Slovensku 4 ulíc a námestí.

Zoznam oblastí

  1. Hronec, obec

Zoznam ulíc

  1. Juraja Hronca, Bratislava
  2. Hroncova, Košice
  3. Akademika Hronca, Rožňava
  4. Jura Hronca, Žilina
Kategórie: Slovenskí matematici, Osobnosti s ulicami, Narodenia 17. mája, Narodenia v 1881, Osobnosti z Gočova, Úmrtia 1. decembra, Úmrtia v 1959, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
ε epsilon logo