Jozef Mistrík

Jozef Mistrík, zdroj wikipédia

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. (∗ 2. február 1921, Špania Dolina – † 14. júl 2000, Bratislava) bol slovenský jazykovedec, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg a súdny grafológ. Venoval sa hlavne štylistike a morfológii.

Životopis V rokoch 1937 – 1941 študoval na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, 1952 – 1956 popri zamestnaní vyštudoval slovenský a ruský jazyk na Univerzite Komenského. Bol učiteľom v Španej Doline, v rokoch 1943 – 1949 na ekonomickej škole v Trenčíne, 1949 – 1953 v Bratislave, 1953 – 1960 výskumným pracovníkom a riaditeľom Štátneho stenografického ústavu, 1960 – 1965 vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied, od 1965 doc., prof. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ako hosťujúci docent a profesor prednášal na univerzitách v Kolíne nad Rýnom (1969 – 1971), Moskve (1972), Oxforde a Sheffielde (1975 – 1977); prednášal na Pedagogickej a Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Akadémii umení v Banskej Bystrici (1997).

Ťažiskom jeho vedeckovýskumnej činnosti boli najmä oblasti štylistiky, poetiky, matematickej jazykovedy, gramatiky, grafológie a rétoriky, z ktorých vydal početné monografie a štúdie. Bol vedúcim editorom a spoluautorom Encyklopédie jazykovedy (1993), publikoval takmer 250 vedeckých štúdií a článkov v slovenských i zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch. V rámci uvedených odborov pripravil niekoľko desiatok učebníc a príručiek. V diele Štylistika (7. vydaní v rokoch 1961 – 1985) položil teoretické základy štylistiky.

Bol členom vedeckých spoločností doma i v zahraničí, predsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti, kde založil zborník Zápisník slovenského jazykovedca, ktorý vychádza doteraz. Venoval sa aj jazyku hluchonemých. Redaktor zborníkov Studia Academica Slovaca. Nositeľ viacerých medailí a vyznamenaní.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13420950.

Jozef Mistrík má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Jozefa Mistríka, Banská Bystrica, Jozefa Mistríka je ulica v Banská Bystrica, viac o ulici Jozefa Mistríka
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo