Jozef Ignác Bajza

Jozef Ignác Bajza, zdroj wikipédia

Jozef Ignác Bajza (∗ 5. marec 1755, Predmier - † 1. december 1836, BratislavaBAJZA, Jozef Ignác. In: Biografický lexikón Slovenska I A - B. Martin: Slovenská národná knižnica, 2002. 638 s. ISBN 80-89023-16-9. s. 162 - 163.) bol katolícky farár, spisovateľ, autor satír a epigramov, autor prvého románu v slovenčine.

Životopis Narodil sa 5. marca 1755 v Predmieri v Trenčianskej župe (okres Bytča). Jeho rodičia, otec Ondrej Bajza a matka Barbora rodená Blašková, boli asi zámožnejší roľníci, šoltýsi, no práve za Márie Terézie a Jozefa II. stratila táto inak málopočetná spoločenská vrstva posledné zvyšky dávnych výsad, medzi ktoré patrilo aj dedičné richtárstvo, a klesli na úroveň ostatných poddaných. O mladosti Jozefa Ignáca Bajzu vieme málo. Roku 1777 stretávame sa s ním ako so študentom teológie na známom viedenskom Pázmaneu. Viedenský pobyt, predovšetkým búrlivý ideový kvas, hlboko zapôsobil na mladého Bajzu. Ako teológ sa dostal pod vplyv tzv. viedenskej školy náboženských a cirkevných reformátorov, najmä J. V. Eybela, profesora na Viedenskej univerzite, jeho zástupcu J. M. Pehema a M. A. Vittolu, redaktora časopisu Wienerische Kirchzeitung. Do života vstupuje J. I. Bajza už ako zrelý uvedomelý osvietenec-jozefinista, ktorý sa v osemdesiatych rokoch stáva vášnivým stúpencom a propagátorom cirkevných a spoločenských reforiem Jozefa II.

Po skončení štúdií roku 1780 stáva sa J. I. Bajza kaplánom pri kapitule v Trnave. Pravdepodobne už v týchto rokoch mal vypracovaný prvý rukopis knihy Rozličních wersuv – Epigramata slavonica, ktorý predložil cenzorovi v Bratislave a ústrednej komisie vo Viedni, ktorá povolila knihu vytlačiť a vydať. V roku 1783 požiadal Bajza o miesto farára v Dolnom Dubovom a tu pôsobil dvadsaťdva rokov do roku 1805. V dolnodubovskom období bol Jozef Ignác Bajza literárne najplodnejší. Tu napísal a tlačou vydal prevažnú časť svojich diel. V roku 1783 mu vyšiel prvý zväzok jeho románu René mládenca príhody a skúsenosti.

Dolnodubovská fara nebola bohatá, Bajza bol však človek praktický a podnikavý. Farské polia obrábal vo vlastnej réžii a usiloval sa, ako sa pri jednej príležitosti vyjadril, aby jeho hospodárstvo bolo vzorom pre tamojších roľníkov. Postavil si aj menšiu pálenicu. Takto dokázal prevažnú časť svojich literárnych prác vydať vlastným nákladom. Inak však potrebný pokoj k literárnej práci nemal. Prudký a výbušný Bajza sa dostal do konfliktu nielen so svojou cirkevnou vrchnosťou, ktorá zmarila dokončenie a vydanie jedných z jeho prvých diel. Do dlhých a vášnivých sporov o slovenčinu sa dostáva s Antonom Bernolákom a Jurajom Fándlym, ale takmer vzápätí i s jeho patrónom trnavským farárom a kanonikom a zároveň voleným vacovským biskupom barónom Imrichom Perényim. Vďaka tomu sa vo vikariátnom archíve v Trnave a v archíve v Ostrihome zachovalo mnoho materiálu. Zlým duchom v tomto poslednom spore bol predovšetkým provízor, hospodársky správca Perényiho majetku vo Farskom pri Trnave Štefan Kovács, ktorý od samého začiatku všemožne strpčoval Bajzovi život. Spor sa ťahal niekoľko rokov. Išlo tu predovšetkým o protiprávne prisvojenie si základiny (osemdesiat zlatých) patrónom, ktorú v roku 1784 poručil dolnodubovskému kostolu tamojší obyvateľ Martin Svitek, a poškodzovanie farára pri výbere šestnástiny z cirkevného desiatku, ktorého árendátorom bol barón Perényi a napokon o zanedbávanie patronátnych povinností o kostol a faru. Spor sa dostal pred svetskú i cirkevnú vrchnosť. Vyvrcholil v roku 1796, keď generálnemu vikárovi J. Viltovi v Trnave podal rozsiahlu obžalobu v šiestich bodoch spomínanú už Š. Kovács a J. I. Bajza ešte obšírnejšiu obhajobu. Spor sa formálne skončil pred konzistoriálnou radou generálneho vikára 1.októbra 1796.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q265676.

Jozef Ignác Bajza má na Slovensku 16 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

 1. Bajzova, Bojnice, Bajzova je ulica v Bojnice, viac o ulici Bajzova
 2. Bajzova, Predmier, Bajzova je ulica v Predmier, viac o ulici Bajzova
 3. Bajzova, Haniska, Bajzova je ulica v Haniska, viac o ulici Bajzova
 4. Bajzova, Rychnov nad Kněžnou, Bajzova je ulica v Rychnov nad Kněžnou, viac o ulici Bajzova
 5. Bajzova, Košice, Bajzova je ulica v Košice, viac o ulici Bajzova
 6. Bajzova, Stupava, Bajzova je ulica v Stupava, viac o ulici Bajzova
 7. Bajzova, Bratislava, Bajzova je ulica v Bratislava, viac o ulici Bajzova
 8. J. I. Bajzu, Prievidza, J. I. Bajzu je ulica v Prievidza, viac o ulici J. I. Bajzu
 9. Bajzova, Žilina, Bajzova je ulica v Žilina, viac o ulici Bajzova
 10. Bajzova, Nové Mesto nad Váhom, Bajzova je ulica v Nové Mesto nad Váhom, viac o ulici Bajzova
 11. Bajzova, Nitra, Bajzova je ulica v Nitra, viac o ulici Bajzova
 12. Bajzova, Piešťany, Bajzova je ulica v Piešťany, viac o ulici Bajzova
 13. J. I. Bajzu, Spišská Nová Ves, J. I. Bajzu je ulica v Spišská Nová Ves, viac o ulici J. I. Bajzu
 14. Bajzova, Čadca, Bajzova je ulica v Čadca, viac o ulici Bajzova
 15. J. I. Bajzu, Michalovce, J. I. Bajzu je ulica v Michalovce, viac o ulici J. I. Bajzu
 16. Jozefa Ignáca Bajzu, Banská Štiavnica, Jozefa Ignáca Bajzu je ulica v Banská Štiavnica, viac o ulici Jozefa Ignáca Bajzu

Zoznam bodov

 1. Bajzova, parkovisko,
  Bajzova 9, 010 01 Žilina, Žilina južný obvod
 2. Bajzova, parkovisko,
  Bajzova 20, 010 01 Žilina, Žilina južný obvod
 3. Bajzova, parkovisko,
  Bajzova 14, 010 01 Žilina, Žilina južný obvod
 4. Bajzová, miesto,
  977 01 Brezno
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo