Jozef Božetech Klemens

Jozef Božetech Klemens, zdroj wikipédia

Jozef Božetech Klemens (Clemens) (∗ 8. marec 1817, Liptovský Mikuláš farnosti Liptovský Mikuláš - † 17. január 1883, Viedeň - Alservorstadt farnosti Viedeň - Nemocnica Alservorstadt; str. 02-Tod_0011) bol maliar, sochár, technik, prírodovedec.

Životopis Narodil sa v Liptovskom Mikuláši, v mestskej časti Vrbica, dobovo nazývanej Hušták. Podľa záznamu o krste v matrike bol pokrstený 28. marca (deň narodenia nie je uvedený); rodičia sú zapísaní ako "Joseph Klement. Sophia Kovalszky" a pri krste dostal len meno Jozef. V roku 1837 na príhovor G. Fejérpatakyho-Belopotockého a na pozvanie K. S. Amerlinga a V. Štulca prijatý na skúšobné obdobie na AVU v Prahe, 1838 - 1843 riadny študent, súčasne navštevoval aj prírodovedné a technické prednášky. Roku 1846 pokračoval v stredoškolských štúdiách, zložil učiteľské skúšky z prírodných vied, češtiny a z nemčiny pre gymnáziá, 1855 - 1856 pre vyššie reálky.

Popri štúdiu vyučoval v Prahe, od 1843 pôsobil na Orave, a v Šariši, pracoval v spolku Tatrín, kde vytvoril portréty viacerých slovenských dejateľov. Od 1856 učiteľ kreslenia v Žiline, od 1863 suplujúci a od 1873 riadny profesor prírodných vied a kreslenia na kat. gymnáziu v Banskej Bystrici. Spolu s P. M. Bohúňom ústredná postava výtvarného života vrcholnej fázy nášho národného obrodenia, iniciátor špecifickej slovenskej výtvarnej línie. Svoj výtvarný výraz vychádzajúci z klasicizmu spájal s romantickými prvkami. Jeho umelecký význam je predovšetkým v portrétnej tvorbe, v ďalšej etape nemal jeho umelecký vývoj už vzostupnú tendenciu, ovplyvnil ho nazarenizmus. Maľoval náboženské kompozície, opakoval ich bez tvorivého prístupu.

Počas pražského pobytu ho zaujal objav dagerotypie, jeho prvý český ateliér pre finančné ťažkosti zanikol. Záujem o technické vedy ho priviedol v roku 1862 k vypracovaniu návrhu na tlačiarenský stroj "Samotlač", ktorého výkresy odoslal na výstavu do Londýna. Od druhej polovice 70. rokov sa pokúšal o zostrojenie parného stroja "Žiaroruchu", založeného na princípe pohonu teplým vzduchom, stavbu stroja sa mu nepodarilo presadiť ani získať patent. Zaujímal sa aj o geológiu, 1854 objavil spolu s P. Árvajom ložisko kamenného uhlia a farebného mramoru. Venoval sa aj botanike.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q8420126.

Jozef Božetech Klemens má na Slovensku 2 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Klemensova, Bratislava, Klemensova je ulica v Bratislava, viac o ulici Klemensova
  2. Klemensova, Žilina, Klemensova je ulica v Žilina, viac o ulici Klemensova
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo