Ján Bakoss

Ján Bakoss (∗ 31. marec 1895, Pukanec - † 31. január 1945, Martin, pochovaný v Banskej Bystrici) bol evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, redaktor, protifašistický bojovník.

==Rodina== , otec Michal Bakoss , matka Anna rod. Gombkötőová

Životopis Roku 1915 maturoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici. Po návrate z ruského frontu, na ktorom utrpel zranenie, vyštudoval teológiu v Bratislave. Roku 1920 ordinovaný za kňaza. Pôsobil ako evanjelický kaplán v Pukanci a v Martine. Od roku 1921 farár v Jabloňovciach, od 1924 v Hybiach, od 1932 v Poprade-Veľkej, od 1935 v Banskej Bystrici. Od roku 1944 senior Zvolenského seniorátu. Po vypuknutí SNP bol členom RNV v Banskej Bystrici. Po potlačení Povstania žil v ilegalite. 5. januára 1945 bol v Martine zatknutý a neskôr zavraždený. Jeho telesné pozostatky našli v masovom hrobe Pod stráňami.

Bol autorom kázní, náboženských úvah, apologetických, biografických a popularizačných článkov, recezií. Prekladal z nemčiny. Od roku 1921 prispieval do Evanjelického posla zpod Tatier, Stráže na Sione, Cirkevných listov, Tranovského kalendára, Evanjelického kazateľa, Národných novín, Živeny. V rokoch 1927-1935 redigoval časopis Evanjelický posol zpod Tatier, od roku 1938 Naša cirkev. Popri pastoračnej práci sa venoval i osvete a národno-kultúrnej činnosti.

x

Viac na wikipédii.

Ján Bakoss má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Bakossova, Banská Bystrica
Kategórie: Narodenia 31. marca, Narodenia v 1895, Úmrtia 31. januára, Úmrtia v 1945, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo