Izidor Žiak

Izidor Žiak, zdroj wikipédia

Izidor Žiak (∗ 10. február 1863, Turčiansky Michal - † 25. január 1918, Banská Bystrica) bol slovenský spisovateľ, redaktor, národný pracovník, úradník.

Pseudonym: Izidor Žiak Somolický, Izidor Žiak-Somolický, Slovenkin, Som., Somolický, Vrahobor Somolický, V. Somolický.

Životopis Jeho otec bol mlynár Ján Žiak a matka Mária rod. Rohová. Študoval na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici (1877-1882), šiestu gymnaziálnu triedu absolvoval súkromne (1882-1883), štúdiá nedokončil. Roku 1883 krátko učiteľ a kantor, neskôr pisár v advokátskej kancelárii Andreja Hanzlíka v Banskej Bystrici, redaktor Národných novín v Martine (1896-1899), 1899 sa začas zdržiaval u J. Martičeka v Lopeji, potom opäť pisár v kancelárii Andreja Hanzlíka v Banskej Bystrici. Do národného a kultúrneho pohybu sa zapojil počas gymnaziálnych štúdií v Banskej Bystrici, pod osobným vplyvom Jána Bottu. Za jeho postoje ho Ján Klamárik prinútil odísť z banskobystrického gymnázia. Plodný spisovateľ a publicista, no jeho kvantitatívne bohatá tvorba výraznejšie neovplyvnila smerovanie slovenskej literatúry. Knižne vydal zbierku lyrických veršov, pokúšal sa i o prózu, autor besedníc, čŕt a rozprávok. Písal aj drobné dramatické dielka, prekladal z americkej, francúzskej, ruskej a ukrajinskej literatúry. V publicistike sa okrem politických príspevkov zameral na ľudovýchovnú a osvetovú tematiku. Prispieval do domácej i krajanskej tlače. Niektoré jeho básne boli preložené aj do iných slovanských jazykov.

Pamiatky , rodný dom s pamätnou tabuľou (od 1987) v Turčianskom Michale, , dom, v ktorom býval a zomrel, s pamätnou tabuľou (od 1943) a hrob s náhrobníkom na katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici, , pomník od F. Motošku (sadra 1926) v Literárnom múzeu Matice slovenskej, , pomenovanie ulice v Bratislave, , rukopisná pozostalosť a fotodokumentačný materiál v Literárnom archíve Matice slovenskej , pomenovanie ulice v rodnej dedine v Turčianskom Michale

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12767711.

Izidor Žiak má na Slovensku 2 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Jozefa Žiaka, Podtureň, Jozefa Žiaka je ulica v Podtureň, viac o ulici Jozefa Žiaka
  2. Izidora Žiaka, Turčianske Teplice, Izidora Žiaka je ulica v Turčianske Teplice, viac o ulici Izidora Žiaka

Zoznam bodov

  1. Žiakova, miesto,
    976 33 Poniky
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo