Ivan Vladimír Roy

Ivan Vladimír Roy (∗ 14. december 1922, Púchov - † 13. august 1987, Stará Ľubovňa, pochovaný v Martine) bol diplomat, vysokoškolský pedagóg, prekladateľ.

Rodina , otec Vladimír Roy , matka Viera rod. Švehlová

Životopis Pochádzal z rodiny patriacej k zemianskemu stavu ktorej predkovia, francúzski hugenoti, podľa rodinnej tradície prišli na Slovensko pred náboženským prenasledovaním z Francúzska. Študoval na Obchodnej akadémii v Martine, v roku 1945-1947 škandinávsku filológiu a nórčinu na univerzite v Oslo, 1947-1952 na Diplomaticko-politickej fakulte Vysokej školy sociálnych a politických vied v Prahe. Účastník SNP, redaktor úradu propagandy SNR v Banskej Bystrici (1944). Legačný tajomník veľvyslanectva v Oslo. Pracovník štátnej správy, kultúrnych a osvetových zariadení, SVKL a odborný asistent Katedry vedeckého komunizmu ÚML SVŠT v Bratislave. Politicky prenasledovaný, rehabilitovaný. Zaoberal sa dejinami filozofie, jazykmi, zvlášť nordistikou. Propagátor a organizátor československo-nórskych kultúrnych vzťahov. Autor príležitostných článkov. Prekladal z ruštiny. Systematicky sa venoval dielu B. Björnsona.

Literatúra , Slovenský biografický slovník

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12767691.

Ivan Vladimír Roy má na Slovensku 8 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Royova, Bratislava
  2. Royova, Nitra
  3. Royova, Nové Mesto nad Váhom
  4. Royova, Piešťany
  5. Royova, Prešov
  6. Royova, Púchov
  7. Vl. Roya, Trenčín
  8. Vladimíra Roya, Trnava
Kategórie: Osobnosti SNP, Narodenia 14. decembra, Narodenia v 1922, Úmrtia 13. augusta, Úmrtia v 1987, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo