František Víťazoslav Sasinek

František Víťazoslav Sasinek, zdroj wikipédia

František Víťazoslav Sasinek (∗ 11. december 1830, Skalica - † 17. november 1914, Graz) bol najplodnejší slovenský historik druhej polovice 19. storočia, publicista, katolícky kňaz. Pseudonym: Franko Chvojnický, Pater Victor, Sirotin V., Skalnický, Slovákovič

Rodina , otec: František Sasinek , matka: Anna rod. Tichá

Životopis Vyštudoval gymnázium v Skalici a v Szolnoku, 1846 vstúpil do kapucínskeho rádu, neskôr študoval filozofiu v Tate a v Bratislave, teológiu v Scheibbse (Dolné Rakúsko) a v Bratislave, roku 1853 vysvätený za kňaza v Rábe, 1866 zložil rigorózum z teológie na univerzite v Prahe. Pôsobil striedavo ako profesor a kazateľ v Tate, v Bratislave, v Ostrihome a v Budíne. Roku 1864 bol prepustený z kapucínskeho rádu a 11. júla 1864 ho biskup Štefan Moyzes prijal do banskobystrickej diecézy, kde sa stal profesorom bohosloveckého seminára a kazateľom. Od roku 1856 opatrovník kníh a zbierok Matice slovenskej, uložených dočasne v Banskej Bystrici, od roku 1868 diecézny ordinár.

Najplodnejší slovenský historik 2. polovice 19.storočia. Spracovával najstaršie dejiny Slovenska a Slovákov, tému sv. Cyrila a Metoda a Veľkej Moravy, Uhorska, ale aj Čiech. Ako učiteľ napísal aj niekoľko učebníc, ktoré sa používali na cirkevných školách. Napísal diela náboženského charakteru, spevohry, trúchlohry, verše, príležitostné básne, poviedky a črty, náboženské, historické a národnobuditeľské štúdie a články. Aj keď jeho historiografické dielo bolo poznačené romantizmom, mnohými nedostatkami a mylnými závermi, v období maďarizácie zohralo pozitívnu úlohu. Významná bola aj jeho redaktorská, archívna a editorská činnosť. Knižne vydal aj zbierku vtipov, žartov, anekdôt a hádaniek. Roku 1869 po Moyzesovej smrti v Martine zastával funkciu tajomníka MS. Roku 1870 dopisujúci člen Kráľovskej čes. spoločnosti náuk; čestný občan Starej Turej.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q7191982.

František Víťazoslav Sasinek má na Slovensku 18 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

 1. Sasinkova, Bánovce nad Bebravou
 2. Sasinkova, Bratislava
 3. Sasinkova, Gbely
 4. Sasinkova, Holíč
 5. Sasinkova, Kopčany
 6. Sasinkova, Kúty
 7. Sasinkova, Lužianky
 8. Sasinkova, Malacky
 9. Sasinkova, Martin
 10. Sasinkova, Nové Mesto nad Váhom
 11. Sasinkova, Piešťany
 12. Sasinkova, Skalica
 13. Sasinkova, Stará Turá
 14. Sasinkova, Svätý Jur
 15. Sasinkova, Trenčín
 16. Sasinkova, Trnava
 17. Sasinkova, Vrbové
 18. Sasinkova, Žilina

Zoznam bodov

 1. Sasinkova, parkovisko,
  Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, Staré Mesto
 2. Sasinkova, parkovisko,
  Sasinkova 15, 811 08 Bratislava, Staré Mesto
Kategórie: Narodenia 11. decembra, Narodenia v 1830, Osobnosti zo Skalice, Úmrtia 17. novembra, Úmrtia v 1914, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo