Daniel Gabriel Lichard

Daniel Gabriel Lichard, zdroj wikipédia

Daniel Gabriel Lichard (∗ 17. január 1812, Slovenská Ľupča evanjelického cirkevného zboru Slovenská Ľupča – † 17. november 1882, Skalica evanjelického cirkevného zboru Skalica) bol slovenský spisovateľ, učiteľ, prvý slovenský profesionálny novinár, vydavateľ, jeden zo zakladateľov slovenskej odbornej terminológie a jedna z najväčších osobností slovenskej národnej minulosti.

Rodina , otec: Daniel Gabriel Lichard , matka: Anna rod. Messerschmidtová , manželka: Kristína rod. Vrchovská , syn : Milan Lichard

Životopis Narodil sa v rodine evanjelického farára a vzdelanie získaval v Slovenskej Ľupči, v rokoch 1821 – 1823 na gymnáziu v Rimavskej Sobote, v rokoch 1823 – 1828 na lýceu v Kežmarku a v rokoch 1828 – 1834 v Bratislave. Tu sa stal spoluzakladateľom a aktívnym členom „Literárnej jednoty“ pri Ústave reči a literatúry československej na evanjelickom lýceu, z ktorej vzniklo pod vedením Ľudovíta Štúra významné národné hnutie. Neskôr pokračoval v štúdiu na teologickej fakulte vo Viedni, kde študoval v rokoch 1834 – 1837, no kňazom bol len krátky čas. Centrom jeho záujmu sa stalo novinárstvo, ekonomika, prírodné vedy a ich popularizácia. V rokoch 1838 – 1844 bol profesorom na lýceu v Banskej Štiavnici, kde vyučoval aj matematiku a fyziku, ale od roku 1847 sa už profesionálne venoval novinárstvu. V roku 1847 vydal prvý ročník svojho kalendára Domová pokladnica, potom nasledovali ].

Zúčastnil sa politických bojov o národnú a spoločenskú emancipáciu Slovákov v revolúcii 1848 – 1849, 20.marca 1849 účastník slovenského vyslanectva k cisárovi Františkovi Jozefovi I.

x

Viac na wikipédii.

Daniel Gabriel Lichard má na Slovensku 7 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Daniela Licharda, Banská Štiavnica
  2. Lichardova, Bratislava
  3. Lichardova, Brezno
  4. Lichardova, Košice
  5. Lichardova, Skalica
  6. Lichardova, Trnava
  7. Lichardova, Žilina
Kategórie: Slovenskí spisovatelia, Narodenia 17. januára, Narodenia v 1812, Osobnosti zo Slovenskej Ľupče, Úmrtia 17. novembra, Úmrtia v 1882, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
ε epsilon logo