Anton Špiesz

PhDr. Anton Špiesz, DrSc. (∗ 21. september 1930, Udavské – † 14. január 1993, Viedeň, Rakúsko) bol významný slovenský historik.

Životopis Detstvo strávil v Malackách, kde v roku 1949 zmaturoval na tamojšom gymnáziu. Po maturite študoval históriu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania pracoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Publikačne bol veľmi činný, napísal mnoho odborných článkov a vydal niekoľko kníh týkajúcich sa hospodárskych dejín Slovenska.

Už v roku 1961 vyšla jeho prvá práca Manufaktúrne obdobie na Slovensku 1725-1825. V roku 1972 nasledovala kniha Remeslo na Slovensku v období existencie cechov . Dokumenty Štatúty bratislavských cechov vyšli v roku 1978. Knihu Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780 vydal v roku 1983. V tom istom roku vyšla aj jeho kniha Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku . Bratislava v 18. storočí bola vydaná v roku 1987. Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomovaniu vyšli v roku 1992. Nedožil sa vydania knihy Bratislava v stredoveku (2001), ktorej bol spoluautorom. Čitateľ sa z nej môže dozvedieť ako vyzeralo terajšie hlavné mesto Slovenskej republiky v stredoveku. Ďalšou knihou vydanou po Špieszovej smrti sú Ilustrované dejiny Slovenska, kde sa opisuje vývoj dejín Slovenska od príchodu Slovanov až do roku 1989. Je to publikácia, ktorá v prvej polovici deväťdesiatych rokov vyšla už dvakrát pod názvom Dejiny Slovenska – na ceste k sebauvedomeniu. Novým, exkluzívnejším vydaním tejto knihy sa poskytla čitateľovi možnosť, získať na malej ploche informácie o všetkom, čo bolo v slovenských národných dejinách dôležité. Atraktivitu titulu zvyšuje pôsobivá grafická úprava s vyše tristo farebnými i čiernobielymi ilustráciami. Kniha sa používala na stredných školách ako učebnica dejín.

Dr. Anton Špiesz vystupoval so svojimi odbornými prednáškami na rôznych sympóziách doma i v zahraničí. V roku 1990 bola Dr. Špieszovi udelená ] za celoživotnú prácu v oblasti dejín.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12762481.

Anton Špiesz má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Špieszova, Bratislava
Kategórie: Osobnosti s ulicami, Narodenia 21. septembra, Narodenia v 1930, Osobnosti z Udavského, Úmrtia 14. januára, Úmrtia v 1993, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo