Alica Vojčíková-Gabzdilová

Alica Vojčíková-Gabzdilová (∗ 14. apríl 1948, Rožňava – † 19. október 2010) bola slovenská výtvarníčka.

Život Od absolutória na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (dnes súčasť Prešovskej univerzity) a získaní akademického titulu PhDr. na Karlovej univerzite v Prahe sa Alica Vojčíková-Gabzdilová venovala viacerým výtvarným disciplínam – maľbe, textilnej tvorbe, grafike, kresbe, kolážam, skleneným maľovaným objektom, ale predovšetkým pedagogickej činnosti. Alica Vojčíková-Gabzdilová pôsobila v rokoch 1991 – 2006 na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, je spoluautorkou učebnice výtvarnej výchovy pre stredné pedagogické školy.

Dielo V každom zo svojich diel našla a uplatnila špecifické výrazové možnosti, ktoré charakterizujú jednotlivé etapy jej tvorby, a ktoré potvrdzovali v priebehu vyše troch desaťročí jej miesto v kontexte súčasného výtvarného diania v prešovskom regióne. Autorkin výrazný zmysel pre myšlienkovú a formálnu rovnováhu dosahovanú sugestívnym spájaním kontrastov (abstraktného a konkrétneho, vecného a poetického, minulého a súčasného, osobného a všeľudského) nachádzame nielen v prácach daného obdobia, kedy sa tieto stali najplnším výrazom jej novej senzibility a tvorivej potencie, ale ako základná kvalita jej umeleckých snažení je prítomná i v prácach neskorších. V posledných rokoch života autorka zaznamenala niekoľko úspechov. V roku 2005 získala jednu z hlavných cien primátora v poľskom Nowom Saczi, vystavovala v Krosne, či maďarskom meste Nyíregyháza a svoje maľby a koláže prezentovala na pôde kultúrneho centra A. Krausa v Madride v roku 2006. Mnohé jej diela sú v súkromných zbierkach na Slovensku, v Česku, Poľsku, Španielsku, USA, Maďarsku.

Posledné autorské výstavy sa konali im memoriam v rodnej Rožňave (Banské múzeum, 2011), vo Veľkom Šariši, kde posledné roky tvorila (Mestské múzeum a galéria, 2012), a osvetovom stredisku PKO v Prešove na Solivare (2013).

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12762151.

Alica Vojčíková-Gabzdilová má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí maliari, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo