Adolf Peter Záturecký

Adolf Peter Záturecký, zdroj wikipédia

Adolf Peter Záturecký (Zathureczky de Zaturcsa) (∗ 25. november 1837, Liptovská Sielnica – † 1. júl 1904, Brezno) bol slovenský pedagóg, publicista, jazykovedec, zberateľ ľudovej slovesnosti a národnokultúrny pracovník, šľachtic. Pseudonym: Borovohájsky .

Rodina , otec: Peter Pavel Záturecký (1807-1852) , matka: Mária rod. Lehotská Slabejová (1811-1882) , manželka: Mária rod. Groszerová (1850-1933) , deti: Bella Bohuslava Koričánska (1866-1928), Ľudmila Mária Hollá (1867-1907), Helenka (1872-1874), Ján Miroslav Záturecký (1875-1936), Adolf Vladimír Záturecký (1884-1958).

Životopis Pochádzal zo šľachtického rodu Zaturecký zo Záturčia (Zathureczky de Zaturcsa). Súkromne ho vzdelával otec, študoval na gymnáziu v Kežmarku, v Modre. Učiteľ v Liptovskej Sielnici, od 1869 organista a učiteľ na evanjelickej škole, neskôr na štátnej škole v Brezne. Zaoberal sa zbieraním slovenskej ľudovej slovesnosti, odborne roztriedil vyše 13 000 prísloví a ich variantov. Zaoberal sa aj zbieraním rečovej slovnej zásoby, prispel Slovenskou mluvnicou obsahujúcou gramatické poučky. Roku 1877-1879 vydával a redigoval u Filipa Macholda v Banskej Bystrici časopis Evanjelická škola. V rukopise zanechal zoznam názvov obcí Liptova a Turca. Autor pedagogických a ľudovýchovných článkov, ktoré publikoval v dobových novinách a časopisoch. Zostavil pedagogické učebnice, didaktizujúce a gratulačné verše pre deti. Propagátor prác a myšlienok J. A. Komenského.

Pamiatky , hrob s náhrobkom v Brezne , rukopisná pozostalosť v Literárnom archíve Matice slovenskej, , pamätné tabule v Brezne a v Liptovskej Sielnici

x

Viac na wikipédii.

Adolf Peter Záturecký má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Zátureckého, Bratislava
Kategórie: Slovenskí národní buditelia, Slovenskí jazykovedci, Narodenia 25. novembra, Narodenia v 1837, Osobnosti z Liptovskej Sielnice, Úmrtia 1. júla, Úmrtia v 1904, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
ε epsilon logo