Možné cykloobojsmerky (nielen) v BA. zelené: bezpečné, modré: treba extra výhybne. Prosím doplňte rôzne križovania, vjazdy do garáži, prechody pre chodcov, ...
Predpokladáme že pri každej takejto ceste je počet automobilov menší ako 400 za hod.
Táto stráka ukazuje kde v Bratislave môžu byť bezpečné cykloobojsmerky. zelené: bezpečné, modré: treba výhybne