Exody - ε

Exody, 24. februára 2023, Svit
Exody, 30. júl 2022, Levoča
Exody, 10. júna 2022, Poprad
Exody na Slovensku v XX. storočí, 7. októbra 2020, Bardejov
Spomienka na utečencov, ktorí zahynuli pri prechode hranic, 16. novembra 2019, Sobrance
Exody na Slovensku v 20. storočí, 15.8.-12.9.2018, Wave-cnk, Prešov
Inštalácia objektu Diagnóza 1968 - 2018, 6. augusta 2018, Bratislava
Prezentácia knihy Ľudské práva a slobody na Spiši, 28. februára 2018, Bratislava
Výstava .. popolcovej stredy .. juraja .., 13. februára 2018, Sv. Jur
Preméra hry Ľubomira Feldeka Vaudeville Mandeville, 15. januára 2018, V-klub, Bratislava
Provizórna stena trvalých hodnôt, 27.11.2017, Svätý Jur
Exody a národnosti na Slovensku, 21.-25.9. 2017, Pezinok
Exody a národnosti na Slovensku, 17.-23. august 2017, Bratislava
Spišské Exody, 6.júl 2017, Spišské Podhradie
Národnosti na Slovensku a Exody, 22.6.2017, Hotel Tatra, Poprad
Spišské exody v 20. storočí, 16.5.2017, Geotheho inšitút, Bratislava
Exody a národnosti na Slovensku, 11.4.2017-11.5.2017, Poľsko-slovenský dom, Bardejov
Živá ryba v živej vode, 24.1.2017, Rybársky cech, Bratislava
Národnosti na Slovensku, 12.12.2016, gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
Exody a národnosti a výstava detskej tvorby rómske farbičky, 10.11.2016, Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky
Exody a národnosti na Slovensku, 5.10.2016, Galéria Moldava, Moldava nad Bodvou
Exody na Slovensku, 27.7.2016, Dom remesiel, Turňa nad Bodvou
Exody a národnosti na Slovensku, 10.6.2016, Trafačka, Nitra
Udavačstvo, 28.4.2016, Trafačka, Nitra
Udavačstvo, 24.2.2016, Ruský dom, Prešov
Exody a národnosti na Slovensku, 24.2.2016, Ruský dom, Prešov
Exody XI. nevyženieš, 30.10.2015, univerzitná knižnica, Ružomberok
Exody XI. nevyženieš, 15.6.2015, Cinemax, Košice

O exodoch:

Ak chceme rozumieť dnešku, musíme pochopiť včerajšok.

Popudom k záujmu o tému exodov na Spiši bola snaha členov Občianskeho združenia Krásny Spiš porozumieť dnešnému správaniu sa obyvateľov Spiša. Až neskôr sa ukázalo, že malé objavy a poznania o 20. storočí sa s rôznymi obmenami vzťahujú nielen na Spiš, ale na celé východné Slovensko, na Slovensko a tiež na strednú Európu. Postupne sme objavovali pravdu o nedobrovoľných odchodoch, vyhnaniach, a v tých najkrutejších prípadoch o násilných deportáciách, väznení a vraždení na Spiši. Všetky tieto vyhnanstvá a mnohopočetné odchody, odsuny, násilnosti, likvidácie, deportácie, zabitia a vraždenia sme pomenovali slovom exody. Uvedomili sme si, že príčiny exodov boli rôzne: sociálne, politické, náboženské, etnické, ekonomické a národnostné. Zastavili sme sa pri týchto exodoch: vysťahovanie za prácou do Ameriky, odchod Maďarov, vyhnanie Čechov, nútené práce v Hitlerovej Ríši, deportácie Židov, odvlečenie do Gulagov, odsun karpatských Nemcov do Nemecka, likvidácia buržoázie, prenasledovanie Rusínov, likvidácia gréckokatolíckej cirkvi, likvidácia súkromných roľníkov, likvidácia kňazov všetkých konfesií, rehoľníkov a ich ochrancov, emigrácia po roku 1968, exody Rómov ale aj mladých Slovákov za prácou do cudziny.

Je zrejmé, že obyvatelia Spiša nie sú iba obeťami exodov, ale často boli ich spolupáchateľmi, organizátormi a iniciátormi. Niektorí z nich mali mocenský, materiálny, alebo kariérny zisk. Bez súhlasu a aktívnej spoluúčasti kamarátov, známych, susedov, kolegov a spoluobčanov by niektoré exody nemali žiadnu šancu a iné by boli oveľa menšie. Exodom priamo alebo nepriamo pomáhali ľudia, ktorým chýbala odvaha, mali strach, alebo boli „iba“ pasívni, alebo „iba“ neutrálni. Exody sú o príbehoch ľudí, ktorí zlyhali alebo obstáli, udali alebo mlčali, obohatili sa alebo pomohli, odišli alebo ostali, prežili alebo umreli. Exody sú o hanbe, nenávisti, chamtivosti, zlobe, klamstve, zbabelosti, strachu, slabosti, kariérizme a pomste, ale aj o odvahe, láske, pomoci, ľudskosti, hrdinstve, pravde, sile, skromnosti a odpúšťaní. Exody napáchali veľa zla a málo dobra. Dôsledky exodov znáša Spiš dodnes.

Exody na Spiši v 20. storočí nás vyzývajú k väčšej ohľaduplnosti, porozumeniu a veľkorysosti k tým druhým, ktorí sa od nás odlišujú etnicky, kultúrne, nábožensky, sociálne alebo iba svojim správaním a prežívaním vlastného osobného života.

Exody na Spiši v 20. storočí nám opakovane dokazujú, že žiadna generácia nie je dokonalá, neomylná a imúnna voči pokušeniu ku kolektívnym a definitívnym riešeniam svojich problémov na úkor slabších. Pred každou generáciou stojí jednoduchá a ťažká úloha zároveň: nepodľahnúť týmto pokušeniam. Miro Pollák.

Séria výstav obsahuje obrazy od Fera Guldana. Liberto pred výstavou má Miro Pollák.

ε ikonka epsilon