ε API

Toto api umožňuje jednoduché načítanie trás/oblastí/POI na vašu stránku. Užívateľovi sa po pohybu mapy zobrazia ktoré elementy vidí a vie k nim získať ďalšie informácie. Jedná sa o dynamický nástroj berúci dáta z projektu openstreetmap prostredníctvom www.oma.sk.
Použitie:
  1. je potrebný html element (napr. div) s id "mapa" v ktorom bude mapa (musí mať rozmer, inak nezobrazí mapu),
  2. html element s id "zoznam" kde sa načíta zoznam trás,
  3. html element s id "informacie" kde sa načítajú informácie po kliku.
  4. potom stačí vložiť <script> element zo zdrojom http://epsilon.sk/dynamicke/kniznica.php a parametrami:
Používané parametre API:
Príklady na dynamické načítavanie turistických trás, ulíc v BA, cyklotrás, trasy cyklokoalície, ina turistika, CHKO Slovenska, bankomatov VÚB, prestupy medzi zastávkami MHD s kočíkom, prestupy medzi zastávkami MHD, world's bikesharing, jednosmerky...
ε