Emisie CO₂ od 1978 doteraz: 67,6 %

do 2023-03-25
Od priemyselnej revolúcie v roku 1751 sa vo svete z fosílnych palív vyprodukovalo 1 676,82 Gt CO₂ (gigaton emisií CO₂), z toho od January 1978 to bolo 1 132,87 Gt CO₂, teda 67,6 %. Je to viac ako ε?
Emisie CO₂ za celé 19. storočie spolu boli 44,33 Gt CO₂, emisie za rok 2015 boli 36,26 Gt CO₂. Teda emisie za sto rokov 19. storočia boli iba o 22% viac ako emisie za jediný rok 2015.
emisie CO₂ v roku 2015ako podiel 19. storočiapodiel na emisiách zemegule
Čína10,22 Gt CO₂23%28%
EU283,25 Gt CO₂7%9%
USA5,09 Gt CO₂11%14%
svet36,26 Gt CO₂82%100%
Zdroj: Fossil fuel combustion and cement production emissions: Boden, T.A., G. Marland, and R.J. Andres. 2016. Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO₂ Emissions. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A. doi 10.3334/CDIAC/00001_V2016, viac na co2.earth a na carbon budget.
Návrh uhlíkovej dane ako vlastného zdroja Európskej únie. Urobil Michal Páleník.
ε epsilon logo