Emisie CO₂ od 1978 doteraz: 77,1 %

do 2023-09-24
Od priemyselnej revolúcie v roku 1751 sa vo svete z fosílnych palív vyprodukovalo 1 528,48 Gt CO₂ (gigaton emisií CO₂), z toho od 1978-01-01 to bolo 1 178,87 Gt CO₂, teda 77,1 %. Je to viac ako ε?
Emisie CO₂ za celé 19. storočie spolu boli 44,33 Gt CO₂, emisie za rok 2020 boli 32,98 Gt CO₂. Teda emisie za sto rokov 19. storočia boli iba o 34% viac ako emisie za jediný rok 2020.
emisie CO₂ v roku 2020ako podiel 19. storočiapodiel na emisiách zemegule
Čína10,67 Gt CO₂24%32%
EU282,60 Gt CO₂6%8%
USA4,71 Gt CO₂11%14%
svet32,98 Gt CO₂74%100%
Zdroj: Fossil fuel combustion and cement production emissions: Boden, T.A., G. Marland, and R.J. Andres. 2016. Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO₂ Emissions. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A. doi 10.3334/CDIAC/00001_V2016, viac na co2.earth.
Návrh uhlíkovej dane ako vlastného zdroja Európskej únie. Urobil Michal Páleník.
ε epsilon logo