Emisie CO² od 1979 doteraz: 64.67% - ε

do 2019-03-24
Od priemyselnej revolúcie, 1751, sa vo svete vyprodukovalo 1592493983 ton emisií CO2, z toho od 1979-01-01 to bolo 1029866936 ton, teda 64.67%. Je to viac ako ε?
Emisie CO² za celé 19. storočie spolu boli 44334400 miliónov ton, emisie za rok 2015 boli 36262608 miliónov ton. Teda emisie za sto rokov 19. storočia boli iba o 22% viac ako emisie za jediný rok 2015.
Čína vyprodukovala v roku 2015 10215813 miliónov ton emisií CO², teda 23.04% z emisií celého 19. storočia a 28.17% emisií zemegule v roku 2015. EU28 vyprodukovala v roku 2015 3252128 miliónov ton emisií CO², teda 7.34% z emisií celého 19. storočia a 8.97% emisií zemegule v roku 2015. USA vyprodukovala v roku 2015 5092851 miliónov ton emisií CO², teda 11.49% z emisií celého 19. storočia a 14.04% emisií zemegule v roku 2015.
Zdroj: Fossil fuel combustion and cement production emissions: Boden, T.A., G. Marland, and R.J. Andres. 2016. Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A. doi 10.3334/CDIAC/00001_V2016, viac na co2.earth a na carbon budget.
Návrh uhlíkovej dane ako vlastného zdroja Európskej únie.
ε epsilon logo