Emisie CO₂ od 1978 doteraz: 70,3 %

do 2024-07-19
Od priemyselnej revolúcie v roku 1751 sa vo svete z fosílnych palív vyprodukovalo 1 833,52 Gt CO₂ (gigaton emisií CO₂), z toho od 1978-01-01 to bolo 1 288,09 Gt CO₂, teda 70,3 %. Je to viac ako ε?
Emisie CO₂ za celé 19. storočie spolu boli 40,32 Gt CO₂, emisie za rok 2022 boli 37,15 Gt CO₂. Teda emisie za sto rokov 19. storočia boli iba o 9% viac ako emisie za jediný rok 2022.
emisie CO₂ v roku 2022ako podiel 19. storočiapodiel na emisiách zemegule
Čína11,85 Gt CO₂29%32%
India3,06 Gt CO₂8%8%
EU272,56 Gt CO₂6%7%
USA4,90 Gt CO₂12%13%
svet37,15 Gt CO₂92%100%
Zdroj: Friedlingstein, P. et al.: Global Carbon Budget 2023, Earth Syst. Sci. Data, 15, 5301–5369, https://doi.org/10.5194/essd-15-5301-2023, 2023, viac na globalcarbonbudget.org.
Návrh uhlíkovej dane ako vlastného zdroja Európskej únie. Urobil Michal Páleník.
ε epsilon logo